Oppdal folkebibliotek

   
Norsk grammatikk: norsk som andrespråk
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Norsk grammatikk: norsk som andrespråk
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Subject
Year
 • 2009
Summary, etc
 • Teoriboka i læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk inneholder en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål.Grammatikken er beregnet på ungdom og voksne som lærer norsk som andrespråk/fremmedspråk, og på lærere som underviser i dette faget. For å ha utbytte av boka må man kunne en del norsk. Boka er bygd opp slik at ordklassene først gjennomgåes. De viktigste bøyningsmønstrene og formelle regler behandles, men mye av vekten ligger på hvordan de ulike formene brukes i praksis. I siste del av boka behandles setningsledd, setninger, og hvordan man knytter sammen setninger til større helheter. Det blir en del overlapping mellom de to delene. Brukerne får anledning til å se samme fenomen fra ulik synsvinkel, og det gir mulighet til repetisjon av vanskelig stoff. For lærere som underviser i norsk som andrespråk, vil boka kunne gi hjelp til å finne forklaringer på spørsmål som dukker opp i undervisningen. De kan også finne eksempler som belyser vanlige problemer i undervisningen i norsk som andrespråk. Arbeidsboka følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet forhåpentlig blir klarere. På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd.
ISBN
 • 978-82-02-29254-6
Available
 • 3/3
Waiting
 • 0 (0)
*00002609nam 22002771 4500
*00174998
*008080718s2009  no   ar     00nob 9
*015 $a150099721$bBokbasen AS
*019 $bl$dL
*020 $a978-82-02-29254-6$bh.
*025 $a9788202292546
*040 $aBokbasen AS
*10010$aMac Donald, Kirsti$d1943-$jNO$0(NO-TrBIB)90401124$8f
*24510$aNorsk grammatikk$bnorsk som andrespråk$bteoribok
*250 $a3. utg.
*260 $aOslo$bCappelen Damm$c2009
*300 $a164 s.$bill.$c24 cm
*520 $aTeoriboka i læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk inneholder en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål.Grammatikken er beregnet på ungdom og voksne som lærer norsk som andrespråk/fremmedspråk, og på lærere som underviser i dette faget. For å ha utbytte av boka må man kunne en del norsk.  Boka er bygd opp slik at ordklassene først gjennomgåes. De viktigste bøyningsmønstrene og formelle regler behandles, men mye av vekten ligger på hvordan de ulike formene brukes i praksis.  I siste del av boka behandles setningsledd, setninger, og hvordan man knytter sammen setninger til større helheter. Det blir en del overlapping mellom de to delene. Brukerne får anledning til å se samme fenomen fra ulik synsvinkel, og det gir mulighet til repetisjon av vanskelig stoff.  For lærere som underviser i norsk som andrespråk, vil boka kunne gi hjelp til å finne forklaringer på spørsmål som dukker opp i undervisningen. De kan også finne eksempler som belyser vanlige problemer i undervisningen i norsk som andrespråk.  Arbeidsboka følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet forhåpentlig blir klarere.  På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd.
*521 $aFremmedspråklige voksne
*521 $aFremmedspråklige elever
*650 0$aNorsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$aNorsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar$2Bokbasen AS$9nno
*650 0$aGrunnbøker$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$aGrunnbøker$2Bokbasen AS$9nno
*70010$aJerner, Line$d1963-$eillustr.$jNO$0(NO-TrBIB)99070856$8f
*70010$aJensen, Robin$eillustr.$8m
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Teoriboka i læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk inneholder en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål.Grammatikken er beregnet på ungdom og voksne som lærer norsk som andrespråk/fremmedspråk, og på lærere som underviser i dette faget. For å ha utbytte av boka må man kunne en del norsk. Boka er bygd opp slik at ordklassene først gjennomgåes. De viktigste bøyningsmønstrene og formelle regler behandles, men mye av vekten ligger på hvordan de ulike formene brukes i praksis. I siste del av boka behandles setningsledd, setninger, og hvordan man knytter sammen setninger til større helheter. Det blir en del overlapping mellom de to delene. Brukerne får anledning til å se samme fenomen fra ulik synsvinkel, og det gir mulighet til repetisjon av vanskelig stoff. For lærere som underviser i norsk som andrespråk, vil boka kunne gi hjelp til å finne forklaringer på spørsmål som dukker opp i undervisningen. De kan også finne eksempler som belyser vanlige problemer i undervisningen i norsk som andrespråk. Arbeidsboka følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet forhåpentlig blir klarere. På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available (not for inter library loan) Oppdal ungdomsskole - biblioteket 
Ex2Available (not for inter library loan) Oppdal ungdomsskole - biblioteket 
Ex3Available (not for inter library loan) Oppdal ungdomsskole - biblioteket